Wie zijn wij?

Anno 2023 bestaat Verloskundigen Plein uit een samenwerkingsverband van twaalf eerstelijns verloskundigen praktijken die allen in de regio Zwolle werken. De twaalf praktijken hebben allen hun eigen identiteit en voeren zelfstandig hun eigen praktijk. We zijn solidair aan elkaar en ondersteunen elkaar zowel fysiek als emotioneel als er hobbels op de weg genomen moeten worden. We stimuleren elkaar door het delen van kennis en scholing. Samen willen we een goed, betrouwbaar en volledig systeem creëren waarin kennis wordt overgedragen, de fysiologie bevorderd wordt en waarin de zwangere en haar partner in goede handen zijn.
De Coöperatie is het middel om ons te verbinden, en daar waar nodig te ondersteunen en faciliteren. Het belang om samen sterk te staan in 2023 is groot daar kwaliteitsafspraken met zorgverzekeraars en ketenpartners niet deelbaar zijn, maar met een groep gemaakt worden. Samen kunnen we gewicht in de schaal leggen en richting geven wat nodig is om de verloskundige zorg in regio Zwolle naar een hoger plan te kunnen tillen.

Samenwerken bevalt beter

De Coöperatie verlicht de praktijken door te faciliteren daar waar nodig zodat deze tijd en ruimte krijgen om zich te focussen op de cliënten zelf.
Praktijken binnen de Coöperatie hebben nog een pilaar ter ondersteuning: Ons eerstelijns verloskundig centrum Echo Enzo faciliteert ons in de verloskundige zorg en diensten die bovenpraktijks geregeld kunnen worden. De prenatale screening, de eerstelijns versies en het CTG zijn hier voorbeelden van.

De Zorggroep is onze andere ondersteunende poot en is in 2018 opgericht als eerste Zorggroep Verloskundigen in Nederland. Deze voorziet ons in de behoefte aan een manier om innovatieve zorg te kunnen bekostigen en kwaliteitsmonitoring om dit in de praktijken verder te kunnen verbeteren. 
Daarnaast hebben we ons eigen keurmerk “Samenwerken bevalt beter”; dit houdt in dat elke praktijk die lid is van de Coöperatie zich houdt aan de “Pleinrichtlijnen” waarmee de kwaliteit van de verloskundige zorg gewaarborgd wordt.

Geboortezorg regio Zwolle is met elkaar verbonden

SamenwerkingsVerband Zwolle eo. De twaalf verloskundigenpraktijken vanuit Plein zijn allen ten minste werkzaam in dit VSV. Verder zijn er ook eerstelijns verloskundigenpraktijken lid van het VSV die geen lid zijn van de Coöperatie, echter de verloskundigen van Plein verzorgen de eerstelijnszorg voor zo’n 80% van alle eerstelijnsverloskundige zorg in regio Zwolle en kunnen hierdoor toonaangevend zijn voor de eerste lijn. Twee van de vier zetels in het bestuur van het VSV zijn dan ook bezet door Plein: de voorzitter van het bestuur van Plein, en de directeur van de Zorggroep. 
Door middel van het VSV zijn er overlegstructuren met andere ketenpartners uit de geboortezorg, zoals bijvoorbeeld de tweede- en derdelijns verloskundigenzorg, de kinderartsen, de kraamzorg, de GGD, JGZ, de huisartsen en de ambulancezorg. Verloskundigen uit Plein participeren in deze werkgroepen en commissies van het VSV.