Stip op de horizon: waar staan we over vijf jaar?

“Wij, verloskundigen van het Verloskundigen Plein, bieden kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke en zinvolle verloskundige-, en ook pre-en anticonceptiezorg dicht bij alle zwangeren, ongeacht hun medische achtergrond, waarbij de zwangere continuïteit ervaart en haar autonomie behoudt met als resultaat de best mogelijke uitkomsten voor moeder en kind.”

Wat willen we bereiken?

Vanuit de gedachte van het Midwifery Led Care principe willen we de verloskundige zorg in regio Zwolle vormgeven. Belangrijke onderdelen van dit principe die wij meenemen zijn dat de verloskundige voor continuïteit van zorg staat, de zwangere centraal staat en de verloskundige achter/naast de zwangere en haar partner staat. De verloskundige begeleidt hen door het hele traject: van kinderwens tot na de bevalling en biedt daar in advies en zorg op maat, en continuïteit van begeleiding. Dit als uitgangspunt nemend komen we op de volgende visie:

Het Verloskundigen Plein is een toonaangevend collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle, verenigd in de Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omgeving. De Coöperatie staat voor een sterke positionering van de eerstelijnsverloskundige zorg, en het waarborgen van kwaliteitszorg door de verbinding tussen de verloskundigenpraktijken te faciliteren zodat deze zich samen sterk kunnen maken om de verloskundige zorg naar een hoger plan te tillen. Verloskundige kwaliteitszorg wordt geleverd in een keten die begint bij collectieve preventie en pre-conceptiezorg, en eindigt met goede nazorg en anticonceptiezorg. Deze zorg is goed afgestemd met de huisartsenzorg, de medisch specialistische zorg, ambulancezorg en met de kraamzorg, GGD en JGZ. De verloskundige overziet de gehele keten en werkt actief aan het versterken van de samenhang tussen de verschillende schakels van de keten. De leden van de Coöperatie werken samen met alle professionals in de geboortezorgketen.

De verloskundige werkt net als de huisarts vanuit een generalistische en contextuele visie en stuurt aan op eigen kracht van mensen en het voorkomen van onnodige zorg. Hiermee vervult de verloskundige haar rol als poortwachter en empowered zij haar zwangere. Zwangerschap en geboorte zijn primair fysiologische processen die onderdeel zijn van het normale leven. De verloskundige is het aanspreekpunt voor de zwangere gedurende haar zwangerschap, baring en kraambedperiode en is in deze ook de eindverantwoordelijke.

Elke zwangere heeft haar eigen behoeftes en wensen. De verloskundige kan hierop inspelen bij iedere individuele zwangere. Persoonlijke begeleiding, tijd, keuzevrijheid en zorg dichtbij maken dat de zwangere centraal staat in de zorgketen. De verloskundige zet haar kennis en vaardigheden in om bij elke vrouw de fysiologische aspecten van haar zwangerschap, bevalling en kraambed te bevorderen. Daar waar zorg nodig is buiten de kunde van de verloskundige, zal de verloskundige de specialist raadplegen.

Om dit bovenstaande te kunnen realiseren en vol te houden is het ook belangrijk oog te hebben voor een gezond werkklimaat voor de verloskundige waardoor zij continuïteit kan blijven bieden door gezond te blijven en haar carrière met plezier voort te zetten.