Verbinden door te veranderen

Samen sterk staan

In 2012 is de Coöperatie Verloskundigen Plein opgericht omdat er in het veranderde landschap van de verloskunde een toenemende noodzaak en behoefte ontstond voor samenwerking tussen de verloskundigenpraktijken, het behartigen van belangen en het samen sterk staan. Uit onderstaande zal blijken dat het belang om samen sterk te staan anno 2022 alleen maar groter is geworden.

Kruisbestuiving en samenwerking

De verloskundigenpraktijken vertegenwoordigd in de Coöperatie willen samen sterk staan om de verloskunde in de regio op een hoger niveau te tillen. De rol van Verloskundig Plein is daarbij het faciliteren van deze samenwerking. Zij stimuleert verbinding tussen verloskundigen en praktijken onderling zodat kruisbestuiving en samenwerking plaats kan vinden.

Voor regionale ketenpartners vormt zij een gesprekspartner op inhoud en innovatie, maar ook op landelijk niveau heeft Plein haar taak. Het bewaken en ontwikkelen van belangenbehartiging door middel van netwerken, mandatering en terugkoppeling en de kwaliteit hiervan is daarmee ook een rol voor het bestuur van Verloskundigen Plein.

Onze missie

De missie van Verloskundigen Plein is: “Samenwerken bevalt beter door de verloskundigen te empoweren via belangenbehartiging, kennis delen, faciliteren en innoveren. De communicatie mét en de toegevoegde waarde vóór de achterban staan hierbij centraal.”

In december 2016 is de regiovisie voor regio Zwolle eo geschreven om richting te geven, waar willen we naar toe? Ruim vijf jaar later is het tijd om deze visie te updaten naar de huidige situatie en met elkaar te kijken of onze stip op de horizon nog steeds voor iedereen werkt.
In 2016 hadden we gesteld dat Wij, verloskundigen van het Verloskundigen Plein, bieden kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke en zinvolle verloskundige zorg dicht bij alle zwangeren, ongeacht hun medische achtergrond, waarbij de zwangere continuïteit ervaart en haar autonomie behoudt met als resultaat de best mogelijke uitkomsten voor moeder en kind onze stip op de horizon is. Na vijf jaar zijn wij nog steeds van mening dat deze stip, met een toevoeging, nog steeds de lading dekt.